Główne kierunki rozwoju polskiej edukacji – według STO

Rada Programowa STO wraz z Zarządem Głównym opracowała propozycję programową pt. „Główne kierunki rozwoju polskiej edukacji”, skierowaną do władz oświatowych RP. W piątek 17 czerwca br. dokument został doręczony do MEN wraz z listem przewodnim.

Rada Programowa STO zdecydowała o przygotowaniu dokumentu podczas swojego pierwszego spotkania, 1 czerwca 2016 r. w Warszawie. Głównym celem było przygotowanie pozytywnego planu dla oświaty, wyjście z propozycją STO, zwłaszcza w tym okresie, w którym trwa publiczna dyskusja o systemie edukacji w Polsce.

Po ustaleniu kluczowych wytycznych i zredagowaniu pisma, zostało ono zaopiniowane przez Zarząd Główny. 17 czerwca 2016 r. dokument został złożony w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

„Główne kierunki rozwoju polskiej edukacji” przedstawia wizję edukacji według STO. Zawiera ogólne kierunki, do których polska oświata powinna zmierzać. W 10 punktach zostały ujęte najważniejsze tematy, podstawowe zasady i nieodzowne cechy systemu edukacji. W przyszłości Rada Programowa STO będzie pracować nad ukonkretnieniem tych propozycji w formie zwartego programu.

Z dokumentem oraz pismem przewodnim można zapoznać się poniżej.