Elżbieta Rakoczy

Elżbieta Rakoczy STOczłonek Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Dyrektor Zespołu Szkół STO w Warszawie (SSP nr 4 im. Władysława Grabskiego oraz SG nr 4 im. Władysław Grabskiego w dzielnicy Ursus).

Ukończyła Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (wydział humanistyczny, kierunek historia) oraz Wyższą Szkołę Humanistyczną w Pułtusku (filologia polska). Na początku drogi zawodowej pracowała w wiejskich szkołach, ucząc historii oraz języka polskiego w klasach łączonych, w grupach różnowiekowych.

Od 2008 roku jest związana ze Społecznym Towarzystwem Oświatowym. Należy też do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

W swym postępowaniu kieruje się dążeniem do dialogu i porozumienia; bliska jej jest zasada siedmiu nawyków skutecznego działania (wg Stephena R. Covey'a).