EDUKATOR 2018 - Konferencja Rzeczpospolitej

Rok 2017 to był ważny czas dla zmian w systemie edukacyjnym Polski. We wrześniu weszła w życie reforma szkolnictwa podstawowego i średniego, a Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprezentowało założenia zmian w systemie edukacji wyższej.

Reformy mają na celu wspieranie przemian cywilizacyjnych i gospodarczych w Polsce, co jest bardzo ważne szczególnie z perspektywy utrzymania tendencji wzrostowych PKB, zreformowania modelu profilowego zasobów pracowniczych kraju i wypracowania mechanizmów wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Dlatego też są bacznie obserwowane z perspektywy wszystkich sektorów gospodarki narodowej.

Początek 2018 roku to dobry termin, by podsumować stan reform, dokonać pierwszej analizy ich skuteczności i omówić konieczne korekty, dlatego 15 marca 2018r. w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie „Rzeczpospolita” organizuje konferencję EDUKATOR 2018, która ma na celu zderzenie perspektyw reformatorów i biznesu oraz przygotowanie stosownych rekomendacji. 

W panelu "System edukacji formalnej od szkoły podstawowej do ukończenia szkoły średniej (liceum): gdzie jesteśmy i co trzeba zmienić, aby szkoła kształtowała młodych ludzi dostosowanych do potrzeb dalszego procesu edukacji i rynku pracy?" STO repreznetować będzie Jarosław Pytlak, dyrektor Zesołu Szkół STO na Bemowie.

W dyskusji udział wezmą: Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej, Marek Metrycki, Partner, Deloitte, Marcin Biernacki, Właściciel Interaktywne Edukacyjne Muzeum w Paczkowie, Marcin Bruszewski, Wiceprezes fundacji Social Wolves, organizator olimpiady Zwolnieni z Teorii. 

Pełen program konferencji: https://konferencje.rp.pl/wydarzenia/7/1020-edukator-2018/program