Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Obchodzony 14 października Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich Uczniów, Rodziców, Nauczycieli i Pracowników oświaty. Z tej okazji pragnę serdecznie podziękować społeczności uczniowskiej, gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom czuwającym nad funkcjonowaniem szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego za codzienny wysiłek i entuzjazm, z jakim podchodzicie do nauki i nauczania. Rodzicom zaś dziękuję za wsparcie, jakie okazujecie dzieciom na każdym etapie szkolnego życia. Edukacja wymaga bowiem systematycznej pracy, poszukiwania nowych rozwiązań i wychodzenia poza utarte schematy. Edukacja to ciągły proces, w którym nieustannie uczymy się od siebie nawzajem, w którym dzieląc się wiedzą i doświadczeniem w zamian otrzymujemy nowe spojrzenie na świat. 

W przededniu Dnia Edukacji Narodowej życzę dzieciom i młodzieży ze szkół STO powodzenia w odkrywaniu własnych uzdolnień i pasji; dyrektorom, nauczycielom i innym pracownikom naszych szkół – wytrwałości w codziennej pracy, odwagi w poszukiwaniu innowacji edukacyjnych, spełnienia zawodowego i radości z sukcesów uczniów; rodzicom, członkom i sympatykom Społecznego Towarzystwa Oświatowego – nieustającej satysfakcji z uczestniczenia we wspólnym dziele na rzecz nowoczesnej oświaty. 

Niech szkoła na zawsze pozostanie miejscem, w którym młodzi ludzie odkrywają inspirujący świat nauki, rozwijają swoje pasje, odnajdują życiową drogę, a tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej niech będzie udanym prologiem wspólnych obchodów 30-lecia Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

 

Zygmunt Puchalski 

 Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego