Druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu na tytuł Super Dyrektora Szkoły i Super Dyrektora Przedszkola

Mamy zaszczyt poinformować, że Wolters Kluwer, wydawca czasopism Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej oraz Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola, ogłosił drugą edycję Ogólnopolskiego Konkursu na tytuł Super Dyrektora Szkoły i Super Dyrektora Przedszkola.

Celem konkursu jest wyłonienie i ukazanie szerszemu środowisku edukacyjnemu dyrektorów liderów, którzy szukając nowych pomysłów i stosując pionierskie metody, łączą w swych działaniach profesjonalizm skutecznych menedżerów, wychowawców i nauczycieli.

Liczba zgłoszeń w ubiegłorocznym konkursie przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Otrzymaliśmy aplikacje praktycznie z każdego typu przedszkoli i szkół – zarówno z placówek państwowych, jak i niepublicznych, z podstawówek, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, a także ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i domów kultury. Wśród zgłaszających byli nauczyciele, rodzice, uczniowie i przedstawiciele organów prowadzących. Zgłoszenia kandydatów w 2014 r. potwierdziły, że mamy wielu wspaniałych dyrektorów, którzy z wielką pasją dbają o rozwój podległych im placówek oraz wprowadzają nowe rozwiązania pedagogiczne i organizacyjne.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zgłoszenia swojego kandydata.

Zwycięzcę wybierze kapituła niezależnych ekspertów, a ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie uroczystej gali na XVII Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, która odbędzie się 22-23 października 2015 r. Nagrodą będzie prestiżowy tytuł Super Dyrektor w kategoriach Szkoły lub Przedszkola.

Szczegółowe informacje na temat konkursu (między innymi regulamin oraz formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie www.superdyrektor.pl.