dr Igor Radziewicz-Winnicki

Ukończył Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Katowicach prz ul. Mikołowskiej. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny). W 2006 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych, w 2008 tytuł specjalisty z zakresu pediatrii, a w 2011 roku specjalisty w dziedzinie zdrowia publicznego.

Wykładowca na uczelniach medycznych. Członek oraz sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i wiceprzewodniczący Oddziału Śląskiego PTP. Jest również członkiem prestiżwego, międzynarodowego stowarzyszenia European Society for Social Pediatrics and Child Health (aktualnie International Society for Social Pediatrics and Child Health). 5 czerwca 2012 r. został mianowany na stanowisko wiceministra zdrowia w randze podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Autor wielu polskich i zagranicznych publikacji i artykułów naukowych.