Dorota Zimnoch

Absolwentka I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. W 1993 roku zdała z wyróżnieniem egzaminy wstępne do Szkoły Głównej Handlowej i podjęła studia w programie partnerskim na Akademii Ekonomicznej w Budapeszcie, które ukończyła w 1998 roku. Równolegle zdobyła tytuł magistra w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2008 roku ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 

Karierę zawodową rozpoczęła od Programu Kadry Menadżerskiej Citibanku. Z czasem, w uznaniu dla jej kompetencji, powierzono jej stanowisko Szefa Bankowości Internetowej, a następnie Szefa Bankowości Internetowej dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, co wiązało się z przeprowadzką do Londynu.

W 2008 roku podjęła kolejne wyzwanie, dołączając do kadry kierowniczej Alico. Firma ta została później przejęta przez MetLife, wiodącego światowego ubezpieczyciela. Obecnie Dorota Zimnoch zarządza marką i marketingiem MetLife w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Ponadto jest Prezesem Polish City Club, zrzeszającego polskich profesjonalistów, którzy dążą do promocji i wspierania dobrego wizerunku Polski w Wielkiej Brytanii.