Darłowo: Powiatowy Przegląd Plastyczny ARA

20 kwietnia 2017 roku wyłonieni zostali laureaci Powiatowego Przeglądu Plastycznego w ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego.

Jury, w składzie: przewodniczący Grzegorz Machłaj, Halina Gaffke-Poprawska i Agata Szczepaniak, oceniło prace plastyczne, których temat przewodni brzmiał „Pocztówka z mojej miejscowości”.

Miło mi poinformować, że prace plastyczne uczniów naszej szkoły zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego.

Komisja wyróżniła w kategorii: 6-9 lat
Julię Zalewską z klasy 3a sp

Kategoria 13-15 lat – nagrodzeni:

Karolina Cholewińska z kl. 2 gimnazjum,
Julia Koralewska z kl. 1 gimnazjum,
Patrycja Tomczyk z kl. 2 gimnazjum.

Wyróżnieni:
Karolina Ziemska z kl. 1 gimnazjum, 
Patrycja Przybysz z kl. 2 gimnazjum

Obecnie prace można obejrzeć w sali wystawowej Sławieńskiego Domu Kultury. Do etapu wojewódzkiego – placówki powiatowe i Szczecin, przekazują prace nagrodzone i wyróżnione wraz z protokołem z wystaw powiatowych do dnia 14.05.2017 r. organizatorowi wystawy wojewódzkiej tj. Świdwińskiemu Ośrodkowi Kultury, 78-300 Świdwin, ul. Niedziałkowskiego 17.

Prace plastyczne zakwalifikowane do przeglądu wojewódzkiego, biorą udział w konkursie „TALENT ROKU 2017”. Spośród laureatów zostanie wyłoniony najlepszy autor pracy tego przeglądu i nagrodzony kwotą w wysokości 500 PLN Otwarcie wystawy wojewódzkiej i wręczenie nagród odbędzie się 22 maja 2017 r

Gratuluję moim uczniom i życzę sukcesu na etapie wojewódzkim.

Monika Ferka
Nauczyciel plastyki i zajęć artystycznych