Członkowie honorowi STO

dr hab. Elżbieta Maria Putkiewicz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Instytutu Spraw Publicznych.

Publikacje:
• książkowe:
Elżbieta Putkiewicz, Korepetycje - szara strefa edukacji. Warszawa 2005.
Elżbieta Putkiewicz, Anna Wiłkomirska, Szkoły publiczne i niepubliczne: porównanie środowisk edukacyjnych, Warszawa 2004.
Elżbieta Putkiewicz, Krystyna E. Siellawa-Kolbowska, Anna Wiłkomirska, Marta Zahorska Nauczyciele wobec reformy edukacji, 1999.

• ekspertyzy, raporty z badań, rekomendacje:
Roman Dolata, Barbara Murawska, Elżbieta Putkiewicz Wsparcie rozwoju zawodowego a potrzeby nauczycieli w tym zakresie, Warszawa 2005
Roman Dolata, Elżbieta Putkiewicz, Anna Wiłkomirska, Reforma egzaminu maturalnego – oceny i rekomendacje, Warszawa 2004
Elżbieta Putkiewicz, Marta Zahorska Społeczne nierówności edukacyjne. Studium sześciu gmin, 2001
Elżbieta Putkiewicz, Marta Zahorska (red.) Monitorowanie reformy edukacji, 1999
Elżbieta Putkiewicz, Marta Zahorska (red.) Uwagi i propozycje do projektu reformy systemu edukacji, 1998