Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich

W sobotę 14.11.2015 odbyło się uroczyste otwarcie pierwszej placówki w Polsce, która ma prezentować kulturę i historię społeczności tatarskiej.

Uroczystość rozpoczęła się minutą ciszy, upamiętniającą ofiary zamachów w Paryżu. Wśród licznie zgromadzonych gości byli przedstawiciele różnych wyznań i kultur, katolicy, prawosławni, ewangelicy i ateiści. Byli obecni Ambasadorowie Kuwejtu, Indonezji i Malezji, przedstawiciele władz państwowych, lokalnych i samorządowych, fundacji, wojska, pograniczników, strażaków i liczni przedstawiciele Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej. Byli również przedstawiciele ZG STO: Krystyna Norwa i Andrzej Kryszeń.

W trakcie wielu wystąpień podkreślano wielowiekową obecność Tatarów na ziemiach polskich i stopień ich asymilacji w naszym społeczeństwie.

Rola centrum

Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich ma służyć szerzeniu wiedzy o Tatarach, ich kulturze i tradycji. Na terenie obiektu znajdują: się muzeum i sala historyczna, sale wykładowe, w których prowadzona będzie działalność edukacyjna. Ważnym elementem oferty edukacyjnej Centrum będą tzw. Zielone Szkoły. Centrum będzie również wspierać badania naukowe, we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutem Historii Uniwersytetu w Białymstoku.

Polscy Tatarzy

Kruszyniany leżą na tzw. szlaku tatarskim. Znajduje się tu zabytkowy meczet i mizar (muzułmański cmentarz). Historia osadnictwa tatarskiego na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej Polskiej ma ponad 600 lat. Jako datę dobrowolnego osadnictwa tatarskiego w Wielkim Księstwie Litewskim i Rzeczypospolitej Jan Długosz podaje rok 1397. Na ziemie polskie Tatarzy przynieśli ze sobą islam. Już jednak w XVI-XVII wieku zatracili swój język i wiele obyczajów, a nazwiska rodowe uległy spolszczeniu.

Według szacunków Muzułmańskiego Związku Religijnego w Polsce, Polaków wyznających islam jest ok. 5 tys., głównie są to właśnie polscy Tatarzy. W ostatnim spisie powszechnym przynależność do tatarskiej mniejszości etnicznej zadeklarowało 2 tys. osób.

Więcej informacji można przeczytać tu:

http://www.poranny.pl/wiadomosci/sokolka/art/9087810,kruszyniany-centrum-edukacji-i-kultury-muzulmanskiej-juz-otwarte-zdjecia,id,t.html

http://bialystok.tvp.pl/18964256/w-kruszynianach-powstaje-centrum-edukacji-i-kultury-muzulmanskiej