Bronisław Jan Szmit

Urodzony w 1985 roku, absolwent Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Ciechanowie. Ukończył Wydział Ogrodniczy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Międzywydziałowe Studium Biotechnologii na tej samej uczelni, gdzie zajmował się systematyką i filogenetyką molekularną roślin.

Jest współwłaścicielem Szkółki Szmit, w której pracuje od dzieciństwa. Razem ze swoimi rodzicami stworzył przy szkółce jedną z najbogatszych kolekcji dendrologicznych w Polsce. Specjalizuje się w odmianach uprawnych drzew, krzewów oraz bylin. Uczestniczył w wyprawach botanicznych, m.in. do Japonii, Ekwadoru i Peru. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, członkiem Zarządu Związku Szkółkarzy Polskich oraz członkiem International Dendrology Society i Maple Society.

Publikuje w licznych pismach ogrodniczych, współtworzy również program „Rok w Ogrodzie” w TVP1. Poza roślinami, pasjonuje się historią ogrodnictwa i botaniki, ornitologią oraz fotografią przyrodniczą.