Biuro

Adres Biura STO:
00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 39 
tel. 22 826 78 64
tel. 22 828 88 57


faks 22 826 78 03

e-mail: biuro@sto.org.pl

Godziny pracy Biura: 900 - 1600

O Biurze STO

Biuro STO wspiera Zarząd Główny i pozostałe władze statutowe STO w wykonywaniu ich zadań.

Pracownicy Biura koordynują obieg informacji wewnątrz Towarzystwa, zajmują się także sprawami członkowskimi, finansami i księgowością, stypendiami oraz dokumentowaniem działalności kół i szkół.

Za pośrednictwem Biura prowadzone są przygotowania do udziału STO w programach i projektach oświatowych, pracownicy Biura dokonują też rozliczeń takich przedsięwzięć.

Do zadań Biura należy ponadto organizacja szkoleń i spotkań dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkół oraz zarządów kół, a także współpraca z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli STO.

 

Kontakt z pracownikami Biura

Z uwagi na znaczną ilość obowiązków wykonywanych przez pracowników Biura, prosimy o kontakt w godzinach wskazanych poniżej. W nawiasach podano obszary specjalizacji poszczególnych pracowników:

Renata Żabik


dyrektor Biura [informacje dotyczące pracy Zarządu Głównego i pozostałych władz statutowych STO, konferencji i szkoleń oraz zagadnień finansowych, organizacyjnych i pracowniczych szkół STO]


od poniedziałku do piątku,
godz. 1000-1500;

Rafał Kaczyński


specjalista ds. projektów i programów realizowanych przez STO oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi [informacje dotyczące działalności kół STO, sprawy członkowskie i wyborcze]


od poniedziałku do piątku,
godz. 900-1600;

Zuzanna Żurek


koordynator administracyjny [gromadzenie dokumentacji dla Komisji Stypendialnej ZG STO, dokumentacji dotyczącej Złotej i Srebrnej Odznaki STO, Medalu KEN oraz innych odznaczeń i nagród; kalendarz wydarzeń, szkoleń i spotkań; ewidencja wpłat 1% podatku z tytułu opp]:


od poniedziałku do piątku,
godz. 900-1600

Prawo


W zakresie problematyki prawnej z Biurem STO współpracuje radca prawny, mec. Maria Szymańska. Pytania odnoszące się do przepisów prawa mozna kierować do Biura na adres e-mail lub drogą pocztową. 

 

 

 

 

 

 


Księgowość


Pytania dotyczące księgowości kół i szkół prosimy kierować na adres e-mail:
biuro@sto.org.pl Odpowiedzi w tym zakresie udziela Joanna Mitura, doradca ZG STO.
Konsultacje telefoniczne: 663006413  


od poniedziałku do piątku,
godz. 800-1600


Historia STO


Materiały dotyczące dziejów STO oraz dorobku kół i szkół gromadzi i opracowuje Maria Prosińska-Jackl, która także współpracuje z Biurem w zakresie redakcji tekstów związanych z bieżącą działalnością STO. 

 

Konsultacje i opinie eksperckie

Biuro udziela członkom STO oraz dyrektorom szkół STO informacji i porad dotyczących działalności kół i funkcjonowania szkół. W kwestiach wymagających wiedzy specjalistycznej Biuro podejmuje starania o uzyskanie opinii ekspertów.

Prosimy, aby sprawy wymagające przygotowania merytorycznego lub konsultacji były zgłaszane z wyprzedzeniem na adres e-mail Biura.

NIP 525-16-42-603 
REGON 001391959
KRS 0000012189

nr konta bankowego: Santander Bank Polska SA  06 1090 1014 0000 0001 5186 6808