Bezpłatny webinar dla dyrektorów szkół niepublicznych

Zapraszamy na bezpłatny webinar dla dyrektorów szkół niepublicznych (25 stycznia, g. 18.00). Podczas wydarzenia dyrektorzy szkół STO zaprezentują przykłady dobrych praktyk, które stosują w swojej pracy. Liczba miejsc jest ograniczona, zachęcamy do zapisów.

W trakcie webinaru wystąpi troje prelegentów - dyrektorów szkół STO.

Leszek Janasik, dyrektor SLO nr 5 STO w Milanówku, opowie o tym, w jaki sposób można zorganizować cyfrowy obieg dokumentów w szkole.

Ewa Pytlak, wicedyrektor Zespołu Szkół STO na Bemowie, skoncentruje się na tym, jak pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Z kolei Anna Sobala-Zbroszczyk, dyrektor 2 SLO z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasinicy STO w Warszawie, przybliży modele przywództwa, które sprawdzają się w szkole.

Wspomniani prelegenci znaleźli się w gronie wykładowców w ramach studiów podyplomowych pt. „Profesjonalny menedżer niepublicznej placówki edukacyjnej”, organizowanych wspólnie przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe i Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Więcej informacji o studiach można znaleźć tutaj.

ZAPISY

Zapisy na webinar przyjmuje Biuro Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Osoby chętne do wzięcia udziału w wydarzeniu, prosimy o przesyłanie wiadomości na adres e-mail Biura (biuro@sto.org.pl).

Przesłana wiadomość powinna obejmować: imię i nazwisko zgłaszanej osoby oraz adres e-mail, na który zostaną wysłane dane do logowania na platformie Zoom.

Liczba miejsc jest ograniczona. W razie dużego zainteresowania, o możliwości uczestnictwa decydować będzie kolejność zgłoszeń.

O Społecznym Towarzystwie Oświatowym

Społeczne Towarzystwo Oświatowe to pierwsza i największa organizacja oświaty niepublicznej w Polsce. Działające od 1987 roku stowarzyszenie zrzesza prawie 100 szkół i placówek oświatowych z całego kraju, w których uczy się ok. 15 tys. uczniów, a zatrudnionych jest ok. 2,5 tys. osób. Koncepcja STO polega na harmonijnym połączeniu edukacji i wychowania. Nauczyciele, uczniowie i rodzice wspólnie kształtują szkoły STO, akceptując podstawowe zasady i reguły, takie jak uczciwość, rzetelność, wzajemny szacunek i empatia.

Znajdź szkołę