ARKUSZE LITERACKIE 18 - lektura (nie)obowiązkowa

Pod koniec 2014 roku doczekaliśmy się kolejnego numeru ARKUSZY LITERACKICH wydanych przez Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie. Znalazły się w nich trzy wiersze autorstwa uczennic ze Społecznego Gimnazjum nr 14 STO: Julii Czerniakow (z kl. 3b, absolwentki), Zosi Grubej z kl. 2a i Hani Kałek z kl. 3a. Publikacja jest nagrodą za udział w finale Turnieju Jednego Wiersza – te utwory bowiem zostały wybrane spośród kilkudziesięciu, a ich autorzy prezentowali je na małej scenie literackiej. I choć nie otrzymali nagrody głównej, to znaleźli się w gronie najlepszych. Dla nas, polonistów to ogromna satysfakcja i duma, że mimo narzekań na współczesną młodzież albo archaiczną listę lektur obowiązkowych, młodzi ludzie piszą, tworzą poezję, wyrażając w ten sposób to, co najtrudniejsze – siebie.

We wstępie do ARKUSZY czytamy:
"Takiego traktatu młody człowiek nie napisze" – to zdanie rozpoczyna Traktat teologiczny Czesława Miłosza, poemat napisany u kresu życia. Oczywiście, w miejsce "takiego traktatu" możemy wstawić synonim "takich wierszy". Takich wierszy młody człowiek nie napisze. Ale sens tej konkluzji weryfikuje się także na odwrót: takich wierszy stary człowiek nie napisze, takie wiersze może napisać tylko młody człowiek. Bowiem sens i treść poezji najpełniej łączy się z epoką życia, z tym niepowtarzalnym w innym czasie – takim, a nie innym – stosunkiem do języka. Z rezerwą do wypowiadanych słów albo z zaufaniem. Dojrzały poeta uczyni swój wiersz "głosów zbieraniem", sumowaniem doświadczeń; młody wnosi tę nadzieję, która – być może – nie wiąże się z rozczarowaniem, klęską, rozbiciem iluzji. Tworzy dla siebie i świata nową prognozę.
Zapraszamy wszystkich do niepowtarzalnego świata poezji i zachęcamy do przeczytania kolejnego wydania ARKUSZY LITERACKICH, lektury (nie)obowiązkowej.

ARKUSZE LITERACKIE 18