Anita Iskierka

wiceprezes Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Ukończyła matematykę na Uniwersytecie Śląskim. Dyplomowana nauczycielka matematyki, IT, informatyki i przedsiębiorczości.

Aktywna na wielu polach w oświacie: ekspertka ds. podstawy programowej w nauczaniu ogólnym, autorka wielu szkoleń dla nauczycieli, trenerka doskonaląca umiejętności przywódcze dyrekcji szkół. Kierowała Zespołem Szkół STO w Tychach (2005-09), obecnie jest dyr. III LO im. S. Wyspiańskiego w Tychach (od 2009 r.).

Od wielu lat działa w Społecznym Towarzystwie Oświatowym (SKT nr 28 STO w Katowicach). Do Zarządu Głównego STO wybierana od 2007 r.; pełniła też funkcję dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO w Warszawie (2010-16).

·         Dodać info: Od 2007 jest członkiem Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, a od 2010 dyrektorem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO w Warszawie.