Andrzej Faracik

członek Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Współwłaściciel przedsiębiorstwa handlowego w branży motoryzacyjnej. Z STO związany od 1990 r., prezes SKT nr 56 STO w Częstochowie prowadzącego I Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO i Społeczną Szkołę Podstawową nr 2 im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie

Znajdź szkołę