Agnieszka Zaraś-Szydłowska

Absolwentka Społecznej Szkoły Podstawowej STO i Gimnazjum STO w Ciechanowie. W 2005 roku podjęła studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechatroniki. Ukończyła je, zdobywając tytuł magistra inżyniera w specjalności inżynieria fotoniczna. Podczas studiów odbyła praktyki w Szwajcarii.

Obecnie pracuje naukowo w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie, gdzie współuczestniczy w badaniach mających na celu opracowanie alternatywnego źródła energii, jakim jest fuzja termojądrowa. W swojej pracy zajmuje się głównie interferometryczną analizą plazmy i badaniem oddziaływań laser-plazma, o których zamierza napisać pracę doktorską. Czas wolny wykorzystuje na wycieczki rowerowe, jazdę na rolkach i grę na pianinie.