Administrator? Menadżer? Przywódca? Pilotaż nowego modelu doskonalenia dyrektorów.

 

W ramach projektu systemowego „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, serdecznie zapraszamy dyrektorów, którzy myślą o doskonaleniu pracy swojej szkoły i własnym rozwoju zawodowym do wzięcia udziału w spotkaniach pilotażowych nowego modelu doskonalenia. Celem każdego spotkania weryfikacyjno-informacyjnego jest testowanie wypracowanych w projekcie „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek” rozwiązań w zakresie doskonalenia i rozwoju dyrektorów szkół/placówek oraz podniesienie wiedzy i umiejętności dyrektorów szkół/placówek w zakresie zarządzania strategicznego i przywództwa edukacyjnego w sześciu obszarach.
Dyrektorzy doświadczeni - cykl spotkań weryfikacyjnych dla grupy maximum 500 dyrektorów legitymujących się ponad 5 letnim stażem w pełnieniu funkcji dyrektora. Jeden cykl obejmuje dwa spotkania stacjonarne, konsultacje wspierające proces implementacji, budowanie sieci współpracy oraz realizowany kurs e-learningowy.
Dyrektorzy w I kadencji - cykl spotkań weryfikacyjno-informacyjnych dla grupy maximum 300 dyrektorów legitymujący się stażem pracy na stanowisku dyrektora do 5 lat. Jeden cykl obejmuje dwa spotkania stacjonarne, kurs e-learningowy oraz warsztaty coachingowe. Warsztaty coachingowe odbywać się będą w czasie spotkań weryfikacyjnych w ramach trzech obszarów tematycznych: przywództwo w szkole/placówce, zarządzanie jakością kształcenia, zarządzanie zasobami ludzkimi.
Aby zapisać się na spotkanie trzeba wczesniej założyć konto w systemie szkoleń ORE i być zalogowanym.)
Więcej na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji