Co robią nasi absolwenci

Szymon Hołownia

Ukończył SLO STO w Białymstoku. Jest absolwentem psychologii warszawskiej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Dziennikarz radiowy oraz redaktor m. in. "Gazety Wyborczej", "Newsweeka" i "Rzeczpospolitej".
Czytaj dalej

dr Igor Radziewicz-Winnicki

Ukończył Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Katowicach, ul. Mikołowska. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny), specjalista w zakresie pediatrii i zdrowia publicznego.
Czytaj dalej

Agnieszka Skrzypek (Aga Zaryan)

Ukończyła II SLO w Warszawie, ul. Nowowiejska. Polska wokalistka jazzowa. W latach 2007, 2008, 2009 i 2010 Aga Zaryan otrzymała tytuł wokalistki roku w rankingu magazynu Jazz Forum
Czytaj dalej

Bronisław Jan Szmit

Urodzony w 1985 roku, absolwent Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Ciechanowie. Ukończył Wydział Ogrodniczy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Międzywydziałowe Studium Biotechnologii na tej samej uczelni, gdzie zajmował się systematyką i filogenetyką molekularną roślin. Jest współwłaścicielem Szkółki Szmit, w której pracuje od dzieciństwa. 
Czytaj dalej

Agnieszka Zaraś-Szydłowska

Absolwentka Społecznej Szkoły Podstawowej STO i Gimnazjum STO w Ciechanowie. W 2005 roku podjęła studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechatroniki, które ukończyła, zdobywając tytuł magistra inżyniera w specjalności inżynieria fotoniczna.
Czytaj dalej

Dorota Zimnoch

Absolwentka I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. W 1993 roku zdała z wyróżnieniem egzaminy wstępne do Szkoły Głównej Handlowej i podjęła studia w programie partnerskim na Akademii Ekonomicznej w Budapeszcie, które ukończyła w 1998 roku.
Czytaj dalej