20 lutego obchodzimy Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej

Ideą tego dnia jest zwrócenie uwagi na globalne nierówności społeczne oraz promowanie wysiłków na rzecz zmniejszenia ubóstwa, wykluczenia społecznego i bezrobocia.

Podczas prac nad koncepcją Światowego Dnia Sprawiedliwości Społecznej ONZ (
United Nations) uznało, że ubóstwo, brak godnego i pełnego zatrudnienia, dyskryminacja ze względu na płeć, brak dostępu do świadczeń społecznych cały czas są palącymi problemami, z którymi boryka się duża część obywateli świata.